Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

3 warsztat krajowy

3 warsztat krajowy

W dniach 11-12 marca br. odbył się trzeci z pięciu warsztat krajowy w ramach projektu OPZZ pt. „SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All” ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca".

Warsztat w Brennej (woj. śląskie) był prowadzony przez ekspertkę Dominikę Pyzowską, eurotrenerkę ETUI, która przygotowała uczestnikom pełne ciekawych aktywności dwudniowe warsztaty. Na warsztat przyjechali także Piotr Ostrowski (wiceprzewodniczący OPZZ) oraz Katarzyna Słubik jako drugi ekspert projektu ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. W programie była przewidziana głównie grupowa praca uczestników. Po przedstawieniu modelu norweskiego przez wiceprzewodniczącego Piotra Ostrowskiego uczestnicy – związkowcy pracujący na co dzień z migrantami - zastanawiali się w grupach nad tym, które elementy modelu norweskiego są dla nich szczególnie przydatne. Z pomocą przyszli im także specjaliści z norweskiego związku zawodowego – pan Marek Bogucki, z którym grupa połączyła się online.
3 warsztat krajowy

{PRODUCT_SMALL_DSC}

3 warsztat krajowy

{PRODUCT_SMALL_DSC}

3 warsztat krajowy

{PRODUCT_SMALL_DSC}

3 warsztat krajowy

{PRODUCT_SMALL_DSC}

3 warsztat krajowy

{PRODUCT_SMALL_DSC}

3 warsztat krajowy

{PRODUCT_SMALL_DSC}

3 warsztat krajowy

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ