Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Broszura skierowana do pracowników z Ukrainy.

Broszura skierowana do pracowników z Ukrainy.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą skierowaną do pracowników z Ukrainy.
Broszura jest dostępna w języku polskim i ukraińskim.

Pliki do pobrania

Broszura skierowana do pracowników z Ukrainy.

broszura_PL.pdf

Broszura skierowana do pracowników z Ukrainy.

broszura_UA.pdf

Broszura skierowana do pracowników z Ukrainy.

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ