Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

III seminarium wdrożeniowe

III seminarium wdrożeniowe

W dniach 16-17 września br. odbyło się III seminarium wdrożeniowe w ramach projektu OPZZ pt. „SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All” ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca".

Warsztat w Mielnie był prowadzony przez ekspertkę Dominikę Pyzowską, która przygotowała uczestnikom – związkowcom z OPZZ - pełne ciekawych aktywności dwudniowe seminarium. Oprócz niej, seminarium prowadziła Katarzyna Słubik jako drugi ekspert projektu ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, prezentując uczestnikom gotowy podręcznik pt. „Związki zawodowe i migracja. Wskazówki i narzędzia do opracowania modelu godnej pracy". W dwudniowym programie seminarium poruszono takie kwestie, jak: związki zawodowe a Agenda na rzecz Godnej Pracy; norweski model dialogu społecznego; pracownicy migrujący na norweskim rynku pracy – dobre praktyki (efekt wizyty studyjnej); pracownicy migrujący w Polsce (efekt warsztatów krajowych); zakaz dyskryminacji pracowników migrujących; zewnętrzne formy zatrudnienia pracowników migrujących; dumping płacowy - wyzwanie dla solidarności pracowniczej; 6 powodów, dla których warto, aby związki zawodowe stanęły po stronie pracowników migrujących; jak związki zawodowe mogą się włączyć do walki o godną pracę pracowników migrujących?; problemy z organizowaniem pracowników migrujących; jak lepiej docierać do pracowników migrujących. Przy okazji omawiania wyżej wymienionych tematów wywiązywała się żywa dyskusja pomiędzy ekspertką K. Słubik a uczestnikami seminarium, którą moderowała D. Pyzowska. Łącznie w seminarium wdrożeniowym uczestniczyło ponad 30 osób.
III seminarium wdrożeniowe

{PRODUCT_SMALL_DSC}

III seminarium wdrożeniowe

{PRODUCT_SMALL_DSC}

III seminarium wdrożeniowe

{PRODUCT_SMALL_DSC}

III seminarium wdrożeniowe

{PRODUCT_SMALL_DSC}

III seminarium wdrożeniowe

{PRODUCT_SMALL_DSC}

III seminarium wdrożeniowe

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ