Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Konferencja kończąca projekt

Konferencja kończąca projekt

W dniu 26 września w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyła się konferencja zamykająca projekt „SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”. W konferencji uczestniczyło 50 osób, a poprowadził ją wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wraz z Yaniną Unnli Advisor z Wydziału Międzynarodowego Norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LO).

W programie konferencji znalazło się wystąpienie opiekuna projektu, Konrada Koniecznego z Innovation Norway, który podzielił się informacjami o grantach norweskich i możliwościach wsparcia partnerów społecznych. W kolejnej części Katarzyna Słubik, prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) zaprezentowała swój podręcznik dla związkowców pt. „Jak pracować z i dla pracowników migrujących w Polsce?”. Z kolei pracę związkowca i swoje doświadczenia jako organizatora związkowego w Norwegii „od kuchni” zaprezentował Marek Bogucki z Fellesforbundet. Po przerwie zaczęła się interesująca prezentacja kanału tłumacza i youtubera Macieja Zgondka pt. „Polski z Maćkiem” jako przykład sposobu docierania do pracowników migrujących. Po przerwie obiadowej mieliśmy okazję wysłuchać ciekawej dyskusji pt. „Jak wykorzystać doświadczenia norweskie? W stronę (lepszej) polityki migracyjnej w Polsce” moderowanej przez wiceprzewodniczącego OPZZ, Sebastiana Koćwina. Swoją perspektywę na ten temat zaprezentowali: Katarzyna Duda (OPZZ), Katarzyna Słubik (SIP), Nataliia Kolesnik, (OPZZ), Walentyna Mundur (ZNP). Wnioski i perspektywy na przyszłość zaprezentowali prowadzący Piotr Ostrowski i Yanina Unnli.
Konferencja kończąca projekt

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Konferencja kończąca projekt

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Konferencja kończąca projekt

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Konferencja kończąca projekt

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Konferencja kończąca projekt

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Konferencja kończąca projekt

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Konferencja kończąca projekt

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ