Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Suspendisse porta porta ultrices.

Konsultant ds. godnej pracy

Informujemy, że w ramach realizacji projektu SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (SIDA - Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich) rozpoczął działalność punkt, w którym Konsultant ds. godnej pracy odpowie na potrzeby pracowników migrujących.

PL
 
Informujemy, że w ramach realizacji projektu SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (SIDA  - Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich) rozpoczął działalność punkt, w którym Konsultant ds. godnej pracy odpowie na potrzeby pracowników migrujących.
 
Zapraszamy do konsultacji z p. Natalią Koleśnik
 
  • pod numerem telefonu +48 572 426 485
  • mailowo kolesnik@opzz.org.pl
  • osobiście w siedzibie OPZZ w Warszawie ul. Kopernika 36/40, piętro 2, pok. 212A
Konsultacje są udzielane w poniedziałki w godz. 8-12, we wtorki godz. 8-16 i czwartki godz. 8-16.
 
 
Działalność konsultanta jest możliwa dzięki wsparciu Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014 – 2021, w ramach programu “Dialog społeczny – godna praca”.
 
 
RU
 
Информируем, что в рамках проекта SIDA - устойчивая, инклюзивная и достойная работа для всех (SIDA - Устойчивая, инклюзивная и достойная работа для всех) открылся пункт, где Консультант по достойной работе будет реагировать на потребности трудящихся-мигрантов.
 
Приглашаем на консультацию к Наталье Колесник
 
  • по телефону +48 572 426 485
  • по электронной почте: kolesnik@opzz.org.pl
  • лично в офисе OPZZ в Варшаве, ул. Коперника 36/40, 2 этаж, комн. 212А
Консультации проводятся по понедельникам с 8-12 часов, вторник. 8-16 и четверг 8-16.
 
 
Деятельность консультанта возможна благодаря поддержке Норвегии через Норвежские фонды 2014-2021 гг., в рамках программы «Социальный диалог – достойный труд».
 
 
 
UA
 
Інформуємо, що в рамках проекту SIDA – стійка, інклюзивна та гідна праця для всіх (SIDA – Стійка, інклюзивна та гідна праця для всіх) відкрився пункт, де Консультант з гідної роботи реагуватиме на потреби трудящих-мігрантів.
 
Запрошуємо на консультацію до Наталії Колеснік
 
  • за телефоном +48 572 426 485
  • електронною поштою: kolesnik@opzz.org.pl
  • особисто в офісі OPZZ у Варшаві, вул. Коперника, 36/40, 2 поверх, кімн. 212А
Консультації проводяться у понеділок з 8-12 години, вівторок. 8-16 та четвер 8-16.
 
 
Діяльність консультанта можлива завдяки підтримці Норвегії через Норвезькі фонди 2014-2021 рр., у рамках програми «Соціальний діалог – гідна праця».

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ