Projekt rozpoczął się w lutym 2020 i potrwa do października 2022. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
wraz ze swoimi strategicznymi partnerami

Konsultant ds. godnej pracy

Konsultant ds. godnej pracy

Informujemy, że w ramach realizacji projektu SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (SIDA - Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich) rozpoczął działalność punkt, w którym Konsultant ds. godnej pracy odpowie na potrzeby pracowników migrujących.

L Informujemy, że w ramach realizacji projektu SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (SIDA - Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich) rozpoczął działalność punkt, w którym Konsultant ds. godnej pracy odpowie na potrzeby pracowników migrujących. Zapraszamy do konsultacji z p. Natalią Koleśnik pod numerem telefonu +48 572 426 485 mailowo kolesnik@opzz.org.pl osobiście w siedzibie OPZZ w Warszawie ul. Kopernika 36/40, piętro 2, pok. 212A Konsultacje są udzielane w poniedziałki w godz. 8-12, we wtorki godz. 8-16 i czwartki godz. 8-16. Działalność konsultanta jest możliwa dzięki wsparciu Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014 – 2021, w ramach programu “Dialog społeczny – godna praca”. RU Информируем, что в рамках проекта SIDA - устойчивая, инклюзивная и достойная работа для всех (SIDA - Устойчивая, инклюзивная и достойная работа для всех) открылся пункт, где Консультант по достойной работе будет реагировать на потребности трудящихся-мигрантов. Приглашаем на консультацию к Наталье Колесник по телефону +48 572 426 485 по электронной почте: kolesnik@opzz.org.pl лично в офисе OPZZ в Варшаве, ул. Коперника 36/40, 2 этаж, комн. 212А Консультации проводятся по понедельникам с 8-12 часов, вторник. 8-16 и четверг 8-16. Деятельность консультанта возможна благодаря поддержке Норвегии через Норвежские фонды 2014-2021 гг., в рамках программы «Социальный диалог – достойный труд». UA Інформуємо, що в рамках проекту SIDA – стійка, інклюзивна та гідна праця для всіх (SIDA – Стійка, інклюзивна та гідна праця для всіх) відкрився пункт, де Консультант з гідної роботи реагуватиме на потреби трудящих-мігрантів. Запрошуємо на консультацію до Наталії Колеснік за телефоном +48 572 426 485 електронною поштою: kolesnik@opzz.org.pl особисто в офісі OPZZ у Варшаві, вул. Коперника, 36/40, 2 поверх, кімн. 212А Консультації проводяться у понеділок з 8-12 години, вівторок. 8-16 та четвер 8-16. Діяльність консультанта можлива завдяки підтримці Норвегії через Норвезькі фонди 2014-2021 рр., у рамках програми «Соціальний діалог – гідна праця».
Konsultant ds. godnej pracy

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ