Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

O projekcie SIDA i SIDA 2.0

O projekcie SIDA

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami:

 • Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge), największą centralą związkową w Norwegii (www.lo.no),
 • Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, jedną z największych w Polsce organizacji pozarządowych zorientowanych na pomoc migrantom i uchodźcom (https://interwencjaprawna.pl/),
 • Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ukraińskich w Polsce, jedynym związkiem zawodowym w Polsce zorientowanym głównie na obronę praw i reprezentowanie interesów pracowników cudzoziemskich w Polsce (https://mzzpup.blogspot.com/).

realizowało w latach 2020-2022 - ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca” - projekt SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich).
 
Obecnie realizowany jest projekt SIDA 2.0 - Sustainable, Inclusive and, Decent Work for Ukrainian Refugees.
Projekt jest realizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”.
Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a partnerami projektu Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO) i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – SIP.

Projekt SIDA 2.0 - Sustainable, Inclusive and, Decent Work for Ukrainian Refugees przyczynia się do osiągnięcia obszaru tematycznego i rezultatów poprzez:

 • wsparcie kampanii podnoszących świadomość na tematy związane z godną pracą poprzez wdrożenie kampanii komunikacyjnej i podnoszącej świadomość;
 • broszury dla ukraińskich uchodźców: "Bądź świadomy swoich praw" http://sida-project.pl/Broszura_skierowana_do_pracownikow_z_Ukrainy,a,92.html
 • filmy do punktu usług wsparcia dla uchodźców ukraińskich;
 • seminaria upowszechniające online na temat: "Model nordycki w kontekście wsparcia dla uchodźców";
 • kampanię billboardową skierowaną do uchodźców z Ukrainy: "Bądź świadomy swoich praw";
 • artykuły informujące o wkładzie finansowym darczyńców i zaangażowaniu partnerów norweskich w osiągnięcie rezultatów projektu oraz kampania w mediach społecznościowych;
 • wsparcie szkoleń z zakresu godnej pracy poprzez seminarium online w grupie fokusowej, mające na celu identyfikację kluczowych ryzyk, na jakie narażeni są ukraińscy uchodźcy na polskim rynku pracy;
 • sesję roboczą w Polsce: Model nordycki w kontekście wsparcia dla uchodźców, warsztaty robocze dla związkowców dotyczące kwestii migracyjnych i uchodźczych (w celu zwiększenia potencjału związkowców w zakresie podejmowania wyzwań i problemów związanych z napływem uchodźców z Ukrainy w zakresie godnej pracy);
 • opracowanie narzędzia szkoleniowego online dla uchodźców z Ukrainy na temat praw i obowiązków uchodźców jako pracowników oraz praca radcy prawnego i doradcy ds. godnej pracy i polityki migracyjnej.


SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ