Projekt rozpoczął się w lutym 2020 i potrwa do października 2022. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
wraz ze swoimi strategicznymi partnerami

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest reprezentatywną organizacją związkową w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.
 

https://mzzpup.blogspot.com

Międzyzatkładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce

http://lo.no

Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge)

https://interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ