Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Podręcznik opracowany w ramach projektu projekt „SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”.

Podręcznik opracowany w ramach projektu projekt „SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”.

Podręcznik został stworzony z myślą o wyzwaniach stojących przed polskimi związkami zawodowymi w związku z obserwowanym od kilku lat znacznym wzrostem liczby migrantów i migrantek przybywających do naszego kraju w celach zarobkowych.

Zapraszamy do lektury!

Pliki do pobrania

Podręcznik opracowany w ramach projektu projekt „SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”.

Podrecznik_SIDA.pdf

Podręcznik opracowany w ramach projektu projekt „SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”.

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ