Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Projekt SIDA 2.0

Raport "Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy – diagnoza problemów i potrzeb"

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przedstawiającym wyniki z badania przeprowadzonego w ramach projektu SIDA 2.0, mającego na celu zidentyfikowanie kluczowych zagrożeń, na jakie narażeni są ukraińscy uchodźcy na polskim rynku pracy oraz zweryfikowanie, jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne w celu udzielania bardziej efektywnej pomocy pracującym migrantom.

SIDA 2.0: warsztaty w siedzibie OPZZ

10 i 11 maja w siedzibie OPZZ odbył się warsztat stacjonarny w ramach projektu „SIDA 2.0 – Sustainable, Inclusive and, Decent Work for Ukrainian Refugees” nr 2022/348422, realizowanego od początku grudnia 2022 roku.

Broszura skierowana do pracowników z Ukrainy.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą skierowaną do pracowników z Ukrainy.
Broszura jest dostępna w języku polskim i ukraińskim.

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ