Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Publikacja artykułów w Tygodniku Przegląd i w Business Insider

Publikacja artykułów w Tygodniku Przegląd i w Business Insider

 

W wydaniu papierowym i elektronicznym Tygodnika Przegląd zostały opublikowane dwa artykuły:
 
1) https://www.tygodnikprzeglad.pl/o-godna-prace-dla-wszystkich/
2) https://www.tygodnikprzeglad.pl/postepy-w-realizacji-projektu-norweskiego/
 
 
W wydaniu internetowym Business Insider zostały opublikowane następujące artykuły:
 
1) https://businessinsider.com.pl/finanse/opzz-na-rzecz-pracownikow-migrujacych/gzfx1tl
2) https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/w-norwegii-wiedza-jak-dba-sie-o-migrantow-zarobkowych/evz1ydd
Publikacja artykułów w Tygodniku Przegląd i w Business Insider

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ