Projekt rozpoczął się w lutym 2020 i potrwa do października 2022. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
wraz ze swoimi strategicznymi partnerami

Publikacja artykułu w Przeglądzie”

Publikacja artykułu w "Przeglądzie”

„Wizyta studyjna OPZZ w Norwegii” nr wydania nr 51/2021 (emisja 13-19 grudnia 2021)

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Pliki do pobrania

Publikacja artykułu w Przeglądzie”

przeglad_51_OPZZ.pdf

Publikacja artykułu w Przeglądzie”

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ