Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Raport "Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy – diagnoza problemów i potrzeb"

Raport "Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy – diagnoza problemów i potrzeb"

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przedstawiającym wyniki z badania przeprowadzonego w ramach projektu SIDA 2.0, mającego na celu zidentyfikowanie kluczowych zagrożeń, na jakie narażeni są ukraińscy uchodźcy na polskim rynku pracy oraz zweryfikowanie, jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne w celu udzielania bardziej efektywnej pomocy pracującym migrantom.

Badanie składało się z dwóch części: analizy desk research (analizy danych zastanych) oraz z badania focusowego, przybliżającego zarówno perspektywę migrantów z Ukrainy, jak i organizacji wspierającej pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy – Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce, działającego od 2016 roku przy Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Badanie przeprowadzono w dniu 28 lutego 2023 roku w formule on-line, na grupie składającej się z 25 osób. Poniżej raport w języku PL, UE i EN.

Pliki do pobrania

Raport "Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy – diagnoza problemów i potrzeb"

Raport_SIDA_PL.pdf

Raport "Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy – diagnoza problemów i potrzeb"

Raport_SIDA_UA.pdf

Raport "Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy – diagnoza problemów i potrzeb"

Raport_SIDA_EN.pdf

Raport "Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy – diagnoza problemów i potrzeb"

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ