Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

SIDA 2.0: warsztaty w siedzibie OPZZ

SIDA 2.0: warsztaty w siedzibie OPZZ

10 i 11 maja w siedzibie OPZZ odbył się warsztat stacjonarny w ramach projektu „SIDA 2.0 – Sustainable, Inclusive and, Decent Work for Ukrainian Refugees” nr 2022/348422, realizowanego od początku grudnia 2022 roku.

Warsztaty otworzył Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, a pierwszego dnia zaprezentowano prezentacje: Raport dot. analizy potrzeb pracowników ukraińskich w Polsce (Katarzyna Duda) Dobre praktyki wsparcia migrantów w Norwegii (Yanina Unnli z Norweskiej Konfederacji Pracy) Działania ZUS w związku ze skutkami wojny na Ukrainie (dr Andrzej Szybkie, ZUS) Działania Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w zakresie wsparcia migrantów w Polsce (Katarzyna Słubik, SIP) Drugiego dnia przewidziano warsztaty grupowe zmierzające do wypracowania rekomendacji na rzecz godnej pracy migrantów na polskim rynku pracy. Uczestnicy spotkania zgłosili wiele ciekawych pomysłów w tym zakresie, m.in. prowadzenie kampanii społecznej w środkach transportu publicznego nt. praw migrantów w Polsce, budowanie zaufania do polskich instytucji publicznych w zakresie zgłaszania przypadków naruszeń praw pracowniczych, uświadamiania w zakresie praw związków zawodowych do pomocy migrantom oraz wpływania na zmianę prawa m.in. na rzecz ograniczania skali zatrudnienia w szarej strefie. Warsztat poprowadziły Katarzyna Duda, specjalistka ds. polityki społecznej i Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.
SIDA 2.0: warsztaty w siedzibie OPZZ

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA 2.0: warsztaty w siedzibie OPZZ

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA 2.0: warsztaty w siedzibie OPZZ

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ