Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Webinarium Doświadczenia norweskie: Godna Praca i dialog społeczny dla wszystkich.

Webinarium Doświadczenia norweskie: Godna Praca i dialog społeczny dla wszystkich.

Wirtualna wizyta studyjna w Norwegii

Niepewność związana z pandemią koronawirusa spowodowała opóźnienia w realizacji wielu wcześniej zaplanowanych wydarzeń oraz konieczność ich przeformułowania. Nie omija to projektów, których harmonogramy realizacji nie uwzględniały nadzwyczajnej sytuacji COVID-19. Z tego powodu, po uzgodnieniu między partnerami projektu, wizyta studyjna w ramach projektu „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All” (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich) ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca” została przez nas przeformułowana na „zdalną wizytę studyjną”, czyli webinarium on-line, którego pierwsza część odbyła się w dn. 17-18 marca 2021 a druga w dn. 30 kwietnia 2021 roku.
 
Podczas webinarium eksperci ze związku zawodowego LO (Norweska Konfederacja Związków Zawodowych) oraz Fellesforbundet przedstawili polskim uczestnikom (reprezentantom OPZZ, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce) m.in.:
• podstawowe informacje na temat nordyckiego modelu społecznego i roli partnerstwa społecznego,
• problematykę migracji zarobkowej i Agendy Godnej Pracy w ramach polityki Norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LO) i Fellesforbundet
• praktyczne działania i strategie związane z odpowiedzią norweskich związków zawodowych na migrację zarobkową
 
W trakcie drugiej części webinarium w dn. 30 kwietnia uczestnicy z Polski mieli okazję spotkać się i wymienić doświadczeniami z Markiem Boguckim, organizatorem związkowym (Fellesforbundet) pracowników migrujących w Norwegii, głównie z Polski. * Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z partnerami:
• Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge), największą centralą związkową w Norwegii,
• Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, jedną z największych w Polsce organizacji pozarządowych zorientowanych na pomoc migrantom i uchodźcom,
• Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ukraińskich w Polsce, jedynym związkiem zawodowym w Polsce działającym na rzecz obrony praw i reprezentowanie interesów pracowników cudzoziemskich w Polsce.
chce w jak najlepszy sposób wykorzystać współpracę w ramach projektu „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All” być przygotować związkowców z OPZZ do działania dla i wraz z pracownikami migrującymi na polskim rynku pracy. Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich! Chcemy także przygotować założenia nowej, aktualnej i uwzględniającej założenia Godnej Pracy w rozumieniu MOP, polityki migracyjnej Polski, którą będziemy chcieli zaprezentować na forum Rady Dialogu Społecznego.
Webinarium Doświadczenia norweskie: Godna Praca i dialog społeczny dla wszystkich.

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Webinarium Doświadczenia norweskie: Godna Praca i dialog społeczny dla wszystkich.

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Webinarium Doświadczenia norweskie: Godna Praca i dialog społeczny dla wszystkich.

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ