Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Wizyta studyjna OPZZ w Norwegii

Wizyta studyjna OPZZ w Norwegii

W dniach 22-26 listopada w ramach realizowanego przez OPZZ projektu „SIDA - Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich” odbyła się wizyta studyjna w Norwegii. Na miejscu OPZZ reprezentowali: Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ, w projekcie pełniący rolę managera oraz Katarzyna Duda, specjalista ds. polityki społecznej, asystentka projektu. Oprócz nich, w reprezentacji byli Dominika Pyzowska, koordynatorka projektów w Fundacji Friedrich-Ebert-Stiftung oraz Olena Babakova – dziennikarka, która pisze o relacjach polsko-ukraińskich i ukraińskiej migracji do Polski i UE.

W bogatym programie wizyty uczestnicy spędzili w Norwegii (Oslo i Stavanger) pięć dni i wzięli udział w wielu spotkaniach z ekspertami ze strony norweskiego partnera projektu, czyli związku zawodowego LO (Yanina Unnli, Jonas Bals), a także drugiej centrali związkowej – Unio i związkowcami Polakami działającymi w Norwegii (Marek Bogucki, Norbert Grymula, Justyna Marciniak, Mirosław Bartnik). Oprócz tego w programie wizyty przewidziano spotkanie z ekspertami norweskiej Inspekcji Pracy (Marlena Hamre) czy ekspertem Fair Play Bygg Rogaland (Fred Sherling). Sami też zaprezentowali punkt widzenia OPZZ i organizacji pozarządowych na aktualny kryzys migracyjny na granicy białorusko-polskiej. Zebranie materiału podczas wizyty studyjnej umożliwi realizację kolejnego etapu projektu, czyli przeprowadzenie pięciu warsztatów w Polsce pt. „Model nordycki a polska rzeczywistość” i czterech seminariów regionalnych. Realizacja wizyty studyjnej była możliwa dzięki wsparciu Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014 – 2021, w ramach programu “Dialog społeczny – godna praca”.
Wizyta studyjna OPZZ w Norwegii

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Wizyta studyjna OPZZ w Norwegii

{PRODUCT_SMALL_DSC}

Wizyta studyjna OPZZ w Norwegii

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ