Projekt SIDA rozpoczął się w lutym 2020 i był realizowany do października 2022. Realizacja projektu SIDA 2.0 rozpoczęła się w grudniu 2022 i potrwa do końca roku 2023. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz ze swoimi strategicznymi partnerami.

Zaproszenie na konferencję 26 września 2022

Zaproszenie na konferencję 26 września 2022

Szanowni Państwo,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Interwencji Prawnych (SIP) oraz Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge – LO) serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą tematyce projektu „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All” (SIDA – Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich), która odbędzie się 26 września 2022 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 - 16.00 w siedzibie OPZZ, przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie

Program spotkania znajdą Państwo poniżej. Konferencję poprowadzą Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ oraz Yanina Unnli z Wydziału Międzynarodowego LO. W trakcie konferencji omówione zostaną etapy realizacji projektu, zaprezentowany zostanie podręcznik dla związkowców pt. ”Jak pracować z i dla pracowników migrujących w Polsce?” (K. Słubik z SIP). M. Bogucki z norweskiego Fellesforbundet opowie doświadczeniach polskiego organizatora związkowego w Norwegii, a M. Zgondek zaprezentuje „Polski z Maćkiem” jako przykład sposobu docierania do pracowników migrujących. W kolejnym etapie wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin poprowadzi moderowaną dyskusję pt. „Jak wykorzystać doświadczenia norweskie? W stronę (lepszej) polityki migracyjnej w Polsce”, w której wezmą udział eksperci OPZZ oraz K. Słubik z SIP.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do środy 21 września 2022 r. poprzez formularz: https://forms.gle/qyL572ioDxCPwiWx5

Uczestnicy mają zapewniony obiad oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce konferencji do 40 EUR/osobę (ok. 185 PLN) na podstawie udokumentowanego dojazdu PKP/autobusem lub autem prywatnym.
Relacja na żywo on-line stream będzie dostępna na stronie.
 
Serdecznie zapraszamy!Program konferencji

 
10:00–10:30

Rejestracja

10:30–11:15
Przywitanie i wprowadzenie. Omówienie etapów realizacji projektu
– Piotr Ostrowski, OPZZ
– Yanina Unnli, LO

11:15–12:00
Jak pracować z i dla pracowników migrujących w Polsce? Podręcznik dla związkowców
– Katarzyna Słubik, SIP

12:00–12:30
Jak to się robi w Norwegii? Doświadczenia polskiego organizatora związkowego w Norwegii
– Marek Bogucki, Fellesforbundet

12:30–13:00
„Polski z Maćkiem" jako przykład sposobu docierania do pracowników migrujących
– Maciej Zgodnek

13:00–14:00
Przerwa na obiad

14:00-15:30
Jak wykorzystać doświadczenia norweskie? W stronę (lepszej) polityki migracyjnej w Polsce
– Moderator: Sebastian Koćwin, OPZZ
– Katarzyna Duda, OPZZ
– Katarzyna Słubik, SIP
– Natalia Kolesnik, OPZZ

15.30–16.00
Wnioski i perspektywy na przyszłość. Zakończenie konferencji

Zaproszenie na konferencję 26 września 2022

{PRODUCT_SMALL_DSC}

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)

Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie
Zwiazków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

T: +48 22 551 55 00
E-mail: opzz@opzz.org.pl

OPZZ